Góc nhìn

Sự kiện Apple đã trôi qua hơn 1 ngày rồi, tuy nhiên sức nóng về iPhone 13 vẫn là rất lớn. Thế nhưng, ...