Sản phẩm Công nghệ

ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 2022

Record là hoạt động nhìn lại các sản phẩm công nghệ

yêu thích nhất năm được tổ chức bởi Vật Vờ Studio

Hạng mục: Smartphone

Hạng mục: Tablet - Phụ kiện

Hạng mục: Âm thanh - Thiết bị đeo thông minh

Hạng mục: Laptop - Ultrabook

Hạng mục: Điện tử tiêu dùng

Hạng mục: Thương hiệu gia dụng

Hạng mục: Dịch vụ trực tuyến

Hạng mục: Game - Ứng dụng

Hạng mục: Gaming Gear

Giải thưởng dành cho

KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN

MAY MẮN NHẤT

Sản phẩm Công nghệ

ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 2022

Record là hoạt động nhìn lại các sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất năm được tổ chức bởi Vật Vờ Studio

Smartphone

Tablet - Phụ kiện

Âm thanh - Thiết bị đeo thông minh

Laptop

Điện tử tiêu dùng

Thương hiệu gia dụng

Dịch vụ Trực tuyến

Gaming Gear

Game - Ứng dụng

Giải thưởng dành cho

KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN MAY MẮN NHẤT